Предлагаме следните услуги:

– Предварителен разговор между клиента и наш компетентен специалист. Подробно запознаване с детайлите на обекта. В случай на локален проблем обсъждане на неговите специфични особености.

– Техническа консултация съобразена с изискванията на клиента, действащата нормативна уредба в страната и особеностите на конкретната задача.

– Проверка и анализ на съществуващи проектни решения.

– Изготвяне на вариантни предложения с техникоикономическа обосновка.

– Предварителна организация и документална подготовка на приетите за изпълнение задачи.

– Логистика по поръчка и доставка на подходящо ОВК оборудване и материали от водещи световни производители с цел интеграцията му в сградната инсталация.

– Изграждане на ОВК инсталации, следвайки добрите практики и натрупан опит в областта. Пуск настройка и въвеждане в експлоатация на изградените инсталации.

– Гаранционна и следгаранционна поддръжка, профилактика, резервни части, диагностика и консултации.

– Ремонтни дейности на съществуващи инсталации, диагностика и монтаж на резервни части, реновиране, профилактика и възстановяване на работните им характеристики.

– Оценка и анализ на съществуващи ОВК инсталации и тяхната функционалност.

– Предварителни технически консултации с мнение относно възможност за допълнителна настройка и профилактика на вече изградени инсталации с оглед оптимизиране на експлоатационните им разходи.

Можете да заявите услуга или да получите повече информация, като ни потърсите на следният телефон: 0878650548 – офис Габрово