За контакти


Офис Габрово

гр. Габрово, бул. ”Априлов” 26 (срещу козирката)
e-mail: domklima@abv.bg
тел.: +359 898 560 037 / +359 878 650 548
Илия Стоев / Офис Домклима

Склад – Габрово

ул. „Генерал Николов“ 11(в двора на базата на Клио Комерс)
e-mail: domklima.sklad@abv.bg
Телефон за контакти:
+359876445744 – Весела Дамянова

Офис-Горна Оряховица

ул.”Христо Смирненски”21 (в хотел Амбарица)
тел:+359894257611-Явор Драганов

Офис Враца

гр. Враца, бул. "Христо Ботев" 90
e-mail: domklima-vraca@gmail.com
тел.: +359 898 553 722
Валентин Митов

Офис Пловдив

гр. Пловдив, бул. "Руски" 119
Е-mail: iliab@abv.bg
тел : + 359 889 269 946
Илия Богдански