Категории

TechnogammaDelta Диференциален Термостат

Цена: 112 лв.
Купи

Технически Данни

Диференц.
термостат
tSol
Delta
Релеен изход
5A / 1 kW, 250V
Термосонда NTC
40…125oC
Термосонда Pt1000
-40…200oC
Захранване
Напрежение
230 VAC ± 4%
Честота
50 Hz ± 1Hz
Максим.консумация
1.5VA
Работна
температура

0…40оC

Степен на
 защита

IP40

Размери

36 x 90 x 58 mm

Монтаж

DIN

 

Описание
Диференциалният термостат tSol Delta е специализирано устройство за управление на топлообмена между слънчев колектор и бойлер. Той осигурява оптимална работа на соларната система, като следи за аварийни ситуации, предотвратявайки потенциално опасни последствия за нея. Устройството следи температурите на слънчевия колектор и бойлера, и когато условията на алгоритъма на управление са изпълнени, топлинната енергия, генерирана в слънчевия колектор се прехвърля към бойлера, като се активира циркулационната помпа. Delta дава въможност за персонални настройки на всяка една соларна система, покривайки по този начин изискванията на повечето производители. С вградената функция за охлаждане на бойлера при превишаване на зададената температура и допълнителния режим Ваканция, осигурява сигурност и комфорт за всяка модерна топлинна система.

Категории